Donnerstag, 18. April 2013

Kira lernt toter Hund oder Peng Peng

Nach dem Erfolgs-Video : Kira mach die Tür zu. Kommt nun Kira lernt toter Hund oder peng peng! :)